PROPERTY MENADŽMENT

Kvalitetna i savremena briga o nekretninama – property menadzment – zahteva ljude od poverenja i stručnosti koji mogu da ovaj kompleksan posao upravljanja i nadzora nad imovinom preuzmu na sebe, u ime njenog vlasnika.

CRAFTSMAN SRBIJA profesionalni tim se bavi savremenim upravljanjem imovine koju nam naši klijenti poveravaju, bilo da su u pitanju stambeni ili poslovni objekti – od banaka i hipermarketa do restorana i biznis parkova. 

Property menadžment je specifična vrsta usluge koja obuhvata upravljanje i nadzor nad nekretninama kroz čitavu seriju administrativnih i operativnih aktivnosti, kao što su briga o održavanju,  popravke, savetodavne usluge od značaja za održavanje kvaliteta i bezbednosti objekta, pronalaženje poslovnih partnera, marketinške usluge u cilju komercijalne iskorišćenosti, i mnoge druge.

CRAFTSMAN SRBIJA usluga property menadžmenta ugovorom je definisana shodno potrebama vlasnika nepokretnosti. 

Prijava kvarova za korisnike – 069 700 700

office@craftsman.rs

Kontakt za nove korisnike – 069 700 900